24 września 2009 roku Rada Gminy w Kęsowie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Już blisko sto lat temu Leon Wyczółkowski przyjeżdżał w okolice Adamkowa by utrwalać na płótnie występujące tu krajobrazy. Malował między innymi stare dęby i aleje klonowe, których część istnieje do dziś.

Mieszkańcy Adamkowa, świadomi wartości otaczającej ich przyrody, postanowili krajobrazy te objąć ochroną. Z ich inicjatywy wójt zwołał zebranie, na którym dyskutowano o plusach i minisach objęcia drzew ochroną prawną. Na koniec dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym każdy mógł wyrazić swoje zdanie odnośnie wprowadzenia ochrony prawnej drzew. Okazało się, że większość mieszkańców jest za tym, by taką ochronę wprowadzić. Relacja Tygodnika Tucholskiego

W związku z tym gmina podjęła dalsze działania mające na celu wprowadzenie ochrony: sprawdziła zdrowotność drzewostanów (na jej proóbę oceny dokonał pan Jan Król, dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego) oraz poprosiła o opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (pozytywna opinia).

Ostatnim krokiem była uchwała Rady Gminy z dnia 24.09.2009r. obejmująca ochroną prawną piękne, stare drzewostany w Adamkowie.

Drzewa i aleja zostały oznakowane, dzięki czemu także turyści i odwiedzający będą mogli zwrócić na nie szczególną uwagę.

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich możliwe było ustawienie tablicy o Leonie Wyczółkowskim.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates